Asbestemming kiezen bij het crematorium

  • Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Het uitstrooien van as bij een plant

Wie is de eigenaar van de crematie-as?

Hier is vaak verwarring over. Als Passend Afscheid de uitvaart heeft verzorgd is Passend Afscheid de uitvoerder van de uitvaart maar altijd in opdracht van een opdrachtgever. Deze persoon is meestal een familielid maar kan ook een vriend of een vriendin zijn. Alleen de opdrachtgever van de uitvaart kan een crematie-aanvraag indienen. Hiermee is hij of zij automatisch de eigenaar van de as. En is voor de wet diegene die mag beslissen wat er met de as gebeurd. In de praktijk zijn er vaak meerdere familieleden die gezamenlijk een beslissing maken over de asbestemming.

Crematorium vraagt opdrachtgever om asbestemming aan te geven

Na enkele weken ontvangt de opdrachtgever van de crematie (dus niet de uitvaartverzorger) een brief van het crematorium. Met de vraag om aan te geven welke asbestemming gewenst is. In deze brief biedt het crematorium verschillende opties aan inclusief bijbehorende kosten. Bent u er nog niet uit en wilt u hier nog over nadenken, geef dan aan op het formulier dat u de as wilt komen ophalen. De as-uitgifte gaat altijd op afspraak.
Zelfs na jaren is er de mogelijkheid de as alsnog te verstrooien of te begraven op een begraafplaats naar keuze. Onze tip is, geef op het formulier van het crematorium aan dat u de as wilt meenemen in een verstrooikoker, in plaats van een hermetisch afgesloten as-bus, omdat u dan nooit bang hoeft te zijn dat u de as-bus niet open krijgt.

Voorlopige bewaring van de as

In Nederland geldt een wettelijk bewaartermijn van één maand. De asbus moet gedurende deze periode in het crematorium blijven voordat het verstrooien of meenemen kan plaatsvinden. Na de crematie wordt de as met het vuurvaste identiteitssteentje overgebracht in een asbus of verstrooikoker. Op de bus/koker staat de naam, voorletters en het registratienummer van de overledene.

De bewaartermijn van een maand heeft twee redenen:

  • Vanwege onderzoek. Indien noodzakelijk kan er nog onderzoek gedaan worden naar de eventuele doodsoorzaak van de overledene. Uit de as kan nog DNA-materiaal gewonnen worden.
  • Vanwege een testament. Vaak worden testamenten pas 1 of 2 weken na een overlijden geopend en als daar blijkt dat de erflater een bepaalde wens ten aanzien van de as heeft, is er nog tijd en gelegenheid om die wens uit te voeren. Zo voorkomt men te haastige verstrooiingen.