Crematie regelen

  • Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Ondersteuning voor het regelen van een persoonlijke crematie

Na het overlijden van een dierbare moet u snel veel zaken regelen. Juist in een tijd van intens verdriet moet u allerlei belangrijke beslissingen nemen. De dagen tot de crematie en de dag zelf vormen uw laatste herinneringen. Hoe beter het afscheid bij uw dierbare past, hoe mooier deze herinnering. Met Passend Afscheid Uitvaartzorg weet u zeker dat u passend afscheid kunt nemen van uw dierbare. Wij helpen en ondersteunen u in deze periode.

Uitvaart regelen van het eerste moment tot de laatste dag

Wij regelen direct alle standaardzaken die bij een overlijden komen kijken. Wij komen direct naar de overledene toe, ook ’s nachts en in het weekend. Met onze eigen rouwauto kunnen wij uw dierbare overbrengen naar iedere gewenste locatie. Ook doen wij aangifte van overlijden bij de gemeente. Daarna gaan we met u om tafel: doen we de laatste verzorging thuis of op locatie, en welke kleding krijgt de overledene aan? Als de overledene mooi is aangekleed volgt een tweede keuze. Namelijk waar vindt de opbaring plaats? Is hier rouwvervoer voor nodig en wat voor uitvaartkist kiest u? Wilt u een begrafenis of een crematie? Kortom veel vragen en veel antwoorden. Wij begeleiden u hier uitgebreid bij.

Vrijwel direct na het overlijden moeten er al veel stappen worden gezet.

Passende en persoonlijke crematie regelen

Een crematie moet natuurlijk passend en persoonlijk zijn. Wij kunnen een crematie en herdenking op veel locaties voor u regelen, in een gebedshuis uiteraard, maar bijvoorbeeld ook op een boot, in een café, in een winkel of op een sportlocatie. Wij regelen alles rondom de crematie voor u; van rouwkaarten tot assieraden.

crematie

Kosten van de crematie

Wat betreft kosten van de crematie hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij denken met u mee en houden rekening met uw budget. U krijgt van ons altijd een helder kostenplaatje met daarop alle onderdelen rond de crematie gespecificeerd. Wij werken met een aannametarief voor de uren die wij maken om de crematie goed te laten verlopen. Heeft u een uitvaartverzekering? Bel dan altijd eerst uw uitvaartverzorger. Pas wanneer wij aangifte hebben gedaan bij de gemeente, kunnen we met de verkregen overlijdensakte de melding bij de uitvaartverzekering doen. Wij innen overigens alle uitvaartverzekeringen

Contact met Passend Afscheid

Wilt u meer weten over het regelen van een persoonlijke crematie? Neem dan contact op met Passend Afscheid via 020-2103770, of stuur een e-mail naar contact@passendafscheid.nl.

Melden van een overlijden

Wilt u een overlijden melden? Bel dan direct met Passend Afscheid via 020 – 6991990. Dat kan 24 uur per dag! Wij komen dan direct naar de overledene toe.