People Planet Profit

  • Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Kinderen in Duivendrecht die bovenop een berg sneeuw staan met op de achtergrond de Sint-Urbanuskerk.

Bestaat dat, een duurzame uitvaart?

Een duurzame uitvaart is een uitvaart waarvan de gemaakte keuzes niet leiden tot negatieve beïnvloeding van het milieu. Een geheel duurzame uitvaart is nog niet mogelijk omdat zowel begraven als cremeren leidt tot negatieve beïnvloeding van het milieu. Omdat ieder mens in z’n lichaam chemische stoffen heeft zitten die bij begraving of verbranding in de natuur terecht komen. Gelukkig is het mogelijk om wel andere keuzes te maken die een uitvaart zeker duurzamer of groener maken.

De drie P’s

People Planet Profit is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst). Deze moeten op harmonieuze wijze gecombineerd worden. Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden. Bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur.
Andersom is ook het winstkenmerk een essentieel onderdeel van de ontwikkeling. Winst wordt vaak gezien als iets negatiefs maar winst is nodig voor een duurzame groei van het bedrijf en om innovaties te kunnen bekostigen. Winst is niet alleen in geld uit te drukken, het kan ook om de verbetering van kennis of kwaliteit zijn bijvoorbeeld.

Wat betekend dit in de praktijk?

Passend Afscheid drukt haar huisstijl en de op maat gemaakte rouwkaarten alleen op Biotop papier en wij werken nauw samen met lokale toeleveranciers. De inrichting van onze groengas rouwauto is van bamboe het alternatief voor hardhout. En berekenen wij niet alleen eerlijke prijzen voor onze diensten en producten maar betalen wij ook eerlijke prijzen aan onze toeleveranciers.