Beschilderde uitvaartkist staat op het graf met daaromheen familie, medewerker van De Nieuwe Ooster en uitvaartverzorger.

Eerder door Passend Afscheid verzorgde uitvaarten

Max en Michèle zijn altijd op zoek naar datgene wat een persoon echt uniek maakt. Verhalen worden verteld en wij gebruiken deze om een persoonlijke rouwkaart te ontwerpen, een mooi voorwoord te schrijven of een passend gebaar te maken op de dag van het afscheid. Zodat bij alle belangstellende echt de herkenning is van wie ze afscheid nemen.

Icon Passend Afscheid

Melding van overlijden

Max en Michèle zijn 24/7 bereikbaar op: 020 - 6991990

Heeft u een vraag?

Bel ons tijdens kantooruren: 020 - 2103770