• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging
Koninklijke witte rouwkoets met lakeien en paarden.

De hoge kosten van het rouwvervoer

Ik vind het mijn taak om de families vooraf te wijzen op de extra kosten van ingehuurd rouwvervoer. En dat rouwvervoer veel geld kost is een feit, maar wanneer men zich in deze kosten verdiept worden ze ook beter begrepen. Een tijd geleden werd er een klacht besproken bij de uitvaartombudsman over de post rouwvervoer. Rouwvervoer is een verzamelnaam van alle ritten waarbij de overledene van de ene plaats naar de andere wordt overgebracht. Dat kan zijn in een uitvaartkist op de dag van de uitvaart, maar dit zijn ook de ritten direct na overlijden. Deze noemen wij overbrengritten en hierbij ligt de overledene op een overledenebrancard.
In de discussie op internet had de klager voorgerekend dat omgerekend de rouwstoet hem € 300,- per kilometer had gekost, de rekening bedroeg ruim € 900,- voor een afgelegde afstand van 3 kilometer. Een irreëel beeld van de werkelijkheid. Bijzonder rouwvervoer op de dag van de uitvaart gaat over tijd en inzetbaarheid. Meerdere verschillende elementen bepalen uiteindelijke de prijs. Er wordt een bedrag gevraagd per chauffeur voor de wachttijden, maar ook voor de aanrijdtijd wordt een bedrag in rekening gebracht. Om de simpele reden dat speciaal rouwvervoer vaak maar op een paar plekken in Nederland staat gestald.
Daarbij komt ook nog het gegeven dat in Nederland het altijd druk is op de weg, waardoor een rouwauto maar één uitvaart per dag kan rijden. De inzetbaarheid maakt onderdeel van de prijs net zo als een weekendtoeslag. Rouwauto’s zijn zeer kostbaar in aanschaf, stalling en verzekering, zaken die dus allemaal zijn verwerkt in de uurprijs. Het kiezen voor bijzonder rouwvervoer kost veel geld, maar is zeker geen oplichterij. Het is een afweging. Uitvaart gaat over keuzes maken, wat past bij mij en wat is het mij waard.