• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Oude uitvaartpolissen raken vaak zoek

Nu uitgebreid in het nieuws maar voor Passend Afscheid is dit niet nieuw. Als ik een familie vraag of er nog oude uitvaartpolissen zijn (van die prachtig vormgegeven en inmiddels vergeelde documenten met indrukwekkende stempels en een handtekening met vulpen geschreven) is het antwoord vaak, dat weten we niet. Gezinspolissen zijn vaak in een ver verleden afgesloten. Doordat de premie allang is voldaan worden er ook geen brieven meer verstuurd. Zo’n oude papieren polis kan bij verhuizen makkelijk zoek raken en wanneer er ooit brand is geweest gaat zo’n document zeker verloren. Het is dan ook een groot misverstand om te denken dat deze oude uitvaartverzekeringspolissen automatisch worden opgeslagen in een grote databank die door consumenten kan worden geraadpleegd.

Ons advies: sluit nooit een uitvaartverzekering af

Het verbaast mij dat zoveel mensen zich laten verzekeren voor een ‘iets’ waarvan u zeker weet dat het gebeurt. Het uitgangspunt van een uitvaartverzekering is juist dat u hoopt dat u er nooit gebruik van hoeft te maken. Ik zelf heb bijvoorbeeld een brandverzekering maar hoop toch echt dat deze verzekeraar mij nooit hoeft uit te keren. Bovendien is de hoogte van de premie erop gebaseerd dat ook niet iedere verzekerde te maken krijgt met een brand. Bij een uitvaartverzekering is de premie juist hoog omdat iedereen vroeg of laat zijn uitkering zal ontvangen.

Waarom zijn er zoveel uitvaartverzekeringen verkocht?

Het was een tijdsbeeld, iedereen deed het. Het was vrij gebruikelijk dat jonge ouders bij de geboorte gelijk een overlijdensverzekering afsloten. We kunnen nu concluderen dat deze reclamecampagnes van de grote uitvaartverzekeraars dus hebben gewerkt. Maar tijden veranderen en mensen willen geen standaard uitvaart meer. De afgesloten verzekering past niet meer bij de huidige wensen.

Onze tip: digitaliseer uw polis

Wanneer u in uw eigen administratie of in die van uw naaste familie een oude papieren uitvaartpolis tegenkomt maak hier een foto van, dan heeft u zelf een digitaal document. Daarna meld u de uitvaartpolis aan bij de juiste uitvaartverzekeraar. Omdat bijna alle oude polissen ooit zijn afgesloten bij verzekeraars die nu niet meer bestaan, vergt dit wel enig speurwerk op internet. U kunt erop vertrouwen dat u uiteindelijk de juiste uitvaartverzekeraar vindt die de polis heeft overgenomen, want dit is bij wet geregeld. Verzekeraars hebben deze zorgplicht.