Uitvaart stappenplan

 • Persoonlijke uitvaart
 • Transparante begroting
 • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
 • 24/7 bereikbaar
 • Volledige ontzorging

Uitvaart stappenplan

Wanneer uw dierbare overlijdt moet u al snel veel zaken regelen. Juist in een tijd van intens verdriet staat u voor allerlei belangrijke beslissingen. De dagen tot de uitvaart en de dag zelf vormen uw laatste herinnering. Hoe beter het afscheid past bij uw dierbare, hoe mooier deze herinnering.

Uitvaartverzorgster loopt met een familie voor een rouwauto door een laan met bomen.

Checklist om de uitvaart voor te bereiden

Passend Afscheid doet de laatste verzorging thuis of op locatie. De eerste keuze die dan al gemaakt wordt is, welke kleding krijgt de overledene aan? Als de overledene mooi is aangekleed volgt een tweede keuze. Namelijk waar vindt de opbaring plaats? Is hier rouwvervoer voor nodig en wat voor uitvaartkist kiest u?

Passend Afscheid wordt gebeld. Wij komen naar de familie toe, ook ’s nachts en in het weekend.

Passend Afscheid neemt mee:

 • Rouwauto met overledene-brancard
 • Mobiele koeling
 • Koffer met verzorgingsspullen
 • Doos met voldoende blanco rouwenveloppen
 • Map met tarievenlijst van locaties, begraafplaatsen en crematoria
 • Boek met een collectie uitvaartkisten
 • Map met op maat ontworpen rouwkaarten ter inspiratie

Wat vraagt Passend Afscheid aan de familie?

 • Wordt het een crematie of begrafenis?
 • Waar wordt de overledene opgebaard?
 • Hoeveel mensen worden er uitgenodigd?
 • Hoeveel mensen gaan spreken in de aula?
 • Hoeveel muziekstukken zijn er gewenst?
 • Welke sfeer krijgt het afscheid?
 • Keuze van de uitvaartkist.
 • Komt er gelegenheid om afscheid nemen van de overledene?
 • Heeft de overledene een pacemaker?
 • Welke kleding krijgt de overledene aan?

Wat gaat Passend Afscheid direct doen?

 • De locatie vastleggen.
  Dit zijn gegevens die op de rouwkaart worden vermeld.
 • De overledene verzorgen en aankleden.
 • Wanneer de overledene niet thuis wordt opgebaard nemen wij de overledene mee in onze rouwauto.
 • De rouwkaart vormgeven en een passende tekst schrijven.

Wat gaat de familie doen?

 • Adressen verzamelen
 • Enveloppen schrijven
 • Digitale drukproef van de rouwkaart beoordelen
 • Nadenken over definitieve aantallen van de rouwkaart

Deze dag staat in het teken van de rouwkaart

 • In de ochtend drukt de drukker de rouwkaarten
 • De familie heeft tot ongeveer 15:00 uur de tijd om alle rouwenveloppen te schrijven.
 • Rond 14:30 uur haalt Passend Afscheid de rouwkaarten op bij de drukker.
 • Daarna brengt Passend Afscheid de rouwkaarten naar de familie.
 • Hier steken wij de rouwkaarten in de enveloppen.
 • Passend Afscheid heeft voldoende rouwzegels en verzamelenveloppen mee.
 • Rouwpostzegels worden geplakt en de rouwenveloppen worden in de verzamelenveloppen gedaan.
 • Tot slot neemt Passend Afscheid de verzamelenveloppen mee en brengt ze naar het sorteercentrum van PostNL.

Bekijk onze eerder ontworpen rouwkaarten

De komende dagen staan in teken van eventuele rouwbezoeken en invulling geven aan de uitvaartdag.

De familie is druk met:

 • Het uitzoeken van een grafplek, dit geldt voor een begraving in een nieuw graf.
 • Het uitzoeken van muziekstukken en eventueel het zelf testen op de locatie.
 • Het verzamelen van foto- en filmmateriaal.
 • Een keuze maken in het aanbod van verschillende consumpties die geserveerd zullen worden tijdens de condoleance.
 • Het schrijven van een uitvaartspeech?
 • Het uitzoeken en bestellen van bloemstukken.
 • Misschien nog een bezoek aan de kapper.
 • Misschien het aanschaffen van kleding voor de uitvaartdag.

Wat gaat Passend Afscheid doen:

 • Aangifte van overlijden in de gemeente waar de overledene is gestorven.
 • Een gedetailleerd draaiboek schrijven waarin van minuut tot minuut staat wat er voor de dag van de uitvaart is afgesproken met elkaar.

De dag van het definitieve afscheid is aangebroken. Er hoeft nu niets meer geregeld te worden. Het draaiboek is klaar en uw afscheidswoord is geschreven. Passend Afscheid leidt u door deze dag heen. Wij zijn er voor u.

Bekijk onze eerder verzorgde uitvaarten

Ongeveer twee weken na de uitvaartdag neemt Michèle contact met u op. Deze nazorg is bedoeld om de uitvaart na te bespreken en te horen hoe het met u gaat. Misschien hebt u nog (praktische) vragen, zijn er dankkaartjes gewenst. Heeft u behoefte aan informatie over:

Belangrijke keuzes

Het is dus handig om vast te bedenken of het een begrafenis of crematie wordt? Daarbij kunt u rekening houden met het volgende:

Op welke locatie gaat de uitvaart plaatsvinden?

Wordt het traditioneel in de aula of op een alternatieve locatie, op een boot of intiem thuis?

Hoeveel mensen worden er verwacht?

De hoeveelheid mensen is bepalend voor de locatiekeuze. Hoeveel rouwkaarten worden er verstuurd? Houd ook rekening met mensen die komen na het lezen van een rouwadvertentie.

Welke sfeer krijgt het afscheid?

Intiem, sober, uitbundig, informeel of vernieuwend. Zijn de uitvaartwensen wellicht opgeschreven? Een afscheid van een kind krijgt weer een heel andere vorm. Is er weleens gedacht aan een groene uitvaart?

Hoeveel mag de uitvaart kosten?

Is er een uitvaart- of levensverzekering afgesloten? Is er gespaard of kan het betaald worden uit de erfenis? En wat is het u waard? Een prachtig Engelstalige gezegde: ‘If you pay peanuts, you will get monkeys’. Helaas laat het zich niet goed vertalen naar het Nederlands maar u begrijpt hem ongetwijfeld…

Wat u altijd van ons kan verwachten

De overledene wordt altijd professioneel verzorgd.

Deze laatste verzorging gaat verder dan alleen wassen en aankleden.

De overledene wordt gekoeld.

Passend Afscheid heeft mobiele koelplaten voor thuisopbaringen, maar heeft ook een eigen gekoelde ruimte.

De overledene ligt in een uitvaartkist of mand.

U kunt bij Passend Afscheid kiezen voor een uitvaartkist of mand op maat en naar wens.

De overledene wordt vervoerd.

Passend Afscheid heeft een eigen rouwauto, deze is gratis op de dag van de uitvaart.