Uitvaart tips

  • Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Vaak is uw eerste ervaring met een uitvaart uw referentiekader maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo hoeft te gaan. Misschien leest u iets in deze tips waaraan u nog helemaal niet heeft gedacht.

Vroeger moest u een donorcodicil altijd fysiek bij u dragen, tegenwoordig is dat niet meer nodig. In het Donorregister is vastgelegd of iemand na zijn overlijden zijn organen en weefsels voor transplantatie beschikbaar heeft gesteld. Bij elk overlijden zijn artsen wettelijk verplicht het Donorregister te raadplegen.

Wanneer u gaat verhuizen, geef altijd uw nieuwe adres door aan de begraafplaats. U staat er misschien niet direct bij stil, maar juist dit soort instanties schrijven u niet vaak aan. Terwijl u deze informatie niet mag missen. Het kan te maken hebben met het verlengen van de grafrechten, maar het kan ook zo zijn dat door bijvoorbeeld stormschade een graf schade heeft opgelopen. Dan gaat er alleen een brief naar de rechthebbende en wanneer het nieuwe adres niet bekend is, kan er helaas geen actie worden ondernomen.

Veel uitvaartverzorgers werken met een standaard bloemenboek. Passend Afscheid adviseert juist om zelf de bloemen uit te gaan kiezen bij uw vertrouwde bloemist. Bloemen zijn een seizoensproduct, uw bloemist weet precies welke bloemen er op dat moment verkrijgbaar zijn. U kunt dan een bloemstuk samenstellen dat helemaal naar uw wens is wat betreft de sfeer, maar ook qua kosten.

Wanneer nabestaanden en vrienden gaan spreken tijdens de afscheidsbijeenkomst, overleg dan altijd met elkaar wie welk onderdeel uitlicht. Dit voorkomt overlappingen waardoor het voor de toehoorders boeiend blijft. Maak het niet te lang, oefen thuis hardop, praat voor uw gevoel te langzaam en bedenk: het kan emotioneel zwaar zijn, maar het gaat altijd goed.

Kent u in uw directe omgeving iemand die te maken heeft gehad met een overlijden. Bedenk dan dat deze persoon iemand heeft verloren die onvervangbaar is en dat het verdriet daarom soms lang kan duren. Iemand in de rouw is geen evenwichtig, stabiel persoon. Goede en slechte dagen wisselen zich af. Het verdriet ligt altijd op de loer en kan zomaar toeslaan. Ga gewoon langs, maar vraag wel of het uitkomt. Bel op en vraag of het een geschikt moment is voor een belletje. Nee, is ook een antwoord en respecteer dat. Het is geen afwijzing, blijf vragen en proberen. Je zult zien dat het werkt. En als het dan na veel proberen wel gelegen komt, denk dan aan NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander). Het beste dat u kunt doen is er voor iemand zijn en alleen maar te luisteren.

Een grafmonument is een zeer persoonlijke keuze. Gun u zelf de tijd om hier in alle rust over na te denken. Voor ideeën kunt u begraafplaatsen bezoeken of op internet kijken. Krijgt u te maken met een verwacht overlijden en hecht u aan keuzevrijheid met betrekking tot een grafmonument. Laat u dan bij de keuze van een begraafplaats van te voren goed informeren over mogelijke materialen en afmetingen van een grafmonument. Want er zijn grote verschillen tussen begraafplaatsen, maar ook tussen de verschillende grafwijken op een begraafplaats. Informeer dus vooraf naar het begraafplaatsreglement, zodat u zeker weet of uw wens ook echt uitvoerbaar is.

Ondanks dat we veel zaken per computer, tablet en smartphone afhandelen raden wij u aan de uitvaartwensen toch op papier te zetten. Want wanneer het in de computer staat, wordt deze lang niet altijd geraadpleegd door de nabestaanden. Enerzijds omdat men niet van het bestaan af weet, anderzijds omdat de nabestaanden niet het wachtwoord weten van de computer. Gebruik liever ook geen losse vellen papier, maar bijvoorbeeld ons als notitieblok vormgegeven laatste wensenboek ‘Mijn Notities Voor Later’. Het boek is bedoeld als hulpmiddel om uw uitvaart vorm te geven. U kunt dit zo uitgebreid doen als u zelf wilt. Laat u inspireren, schrijf en durf ook door te halen. Want wensen kunnen in de loop van tijd veranderen. Verzamel en plak bewaarde teksten, uitknipsels en foto’s in het boek, zodat deze niet kwijtraken. Deze eigen ideeën kunnen ook gebruikt worden voor de persoonlijk op maat gemaakte rouwkaart.

Kinderen die in het verleden een uitvaart van één ouder hebben moeten regelen, zijn vaak geneigd bij de uitvaart van de andere ouder, deze een soort gelijke uitvaart te geven. Om bijvoorbeeld niet te kort te willen doen, maar binnen een huwelijk kunnen uitvaartwensen juist verschillen. En doet de familie juist degene eer aan om zijn andere of eenvoudiger wensen te vervullen.

Begeleid door de mooie klanken van bijvoorbeeld een gitaar, een accordeon, een viool of een fluit kunt u uw dierbare naar het graf leiden. U kunt hiervoor professionele uitvaart-muzikanten inhuren, maar ook studenten van het conservatorium. Zij zijn vaak voor schappelijke prijzen in te huren en spelen op een zeer hoog niveau.

Probeer de eerste dagen na het overlijden zo bewust mogelijk mee te maken en zoveel mogelijk zelf te doen. Dit helpt bij het afscheid nemen. Zijn er kinderen in het gezin, wees dan ook niet bang om de wat oudere kinderen te betrekken bij de praktische zaken rond het overlijden. Een gouden regel daarbij: “Vertel kinderen, jong en oud, altijd concreet, eerlijk en duidelijk wat er aan de hand is.” Vraag daarna of ze begrepen hebben wat er is gezegd. Niets is zo erg als later blijkt dat de gemaakte keuzes niet zo bedoeld waren. Een uitvaart kan nooit meer over worden gedaan.