• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Aanvaard praktische hulp, maar hou zelf de regie

Probeer de eerste dagen na het overlijden zo bewust mogelijk mee te maken en zoveel mogelijk zelf te doen. Dit helpt bij het afscheid nemen. Zijn er kinderen in het gezin, wees dan ook niet bang om de wat oudere kinderen te betrekken bij de praktische zaken rond het overlijden. Een gouden regel daarbij: “Vertel kinderen, jong en oud, altijd concreet, eerlijk en duidelijk wat er aan de hand is.” Vraag daarna of ze begrepen hebben wat er is gezegd. Niets is zo erg als later blijkt dat de gemaakte keuzes niet zo bedoeld waren. Een uitvaart kan nooit meer over worden gedaan.