• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Arts raadpleegt altijd het donorregister

Vroeger moest u een donorcodicil altijd fysiek bij u dragen, tegenwoordig is dat niet meer nodig. In het Donorregister is vastgelegd of iemand na zijn overlijden zijn organen en weefsels voor transplantatie beschikbaar heeft gesteld. Bij elk overlijden zijn artsen wettelijk verplicht het Donorregister te raadplegen.