• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Geef adreswijziging altijd door aan de begraafplaats

Wanneer u gaat verhuizen, geef altijd uw nieuwe adres door aan de begraafplaats. U staat er misschien niet direct bij stil, maar juist dit soort instanties schrijven u niet vaak aan. Terwijl u deze informatie niet mag missen. Het kan te maken hebben met het verlengen van de grafrechten, maar het kan ook zo zijn dat door bijvoorbeeld stormschade een graf schade heeft opgelopen. Dan gaat er alleen een brief naar de rechthebbende en wanneer het nieuwe adres niet bekend is, kan er helaas geen actie worden ondernomen.