• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Kiezen van een grafmonument

Een grafmonument is een zeer persoonlijke keuze. Gun u zelf de tijd om hier in alle rust over na te denken. Voor ideeën kunt u begraafplaatsen bezoeken of op internet kijken. Krijgt u te maken met een verwacht overlijden en hecht u aan keuzevrijheid met betrekking tot een grafmonument. Laat u dan bij de keuze van een begraafplaats van te voren goed informeren over mogelijke materialen en afmetingen van een grafmonument. Want er zijn grote verschillen tussen begraafplaatsen, maar ook tussen de verschillende grafwijken op een begraafplaats. Informeer dus vooraf naar het begraafplaatsreglement, zodat u zeker weet of uw wens ook echt uitvoerbaar is.