• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Slapende tegoeden en oude uitvaartpolissen

Heeft u nog een oude polis? Denkt u dat uw overleden familielid nog een spaarbankboekje heeft, maar u weet niet waar? Raadplaag dan het digitale loket voor slapende tegoeden: www.slapendetegoeden.nl U kunt er niet alleen slapende spaarbankboekjes opvragen, maar ook betalingsrekeningen en aandelenportefeuilles. U moet wel met bewijsstukken aantonen erfgenaam te zijn. Daarna onderzoekt het loket voor slapende tegoeden of er inderdaad geld ligt bij banken, waar u recht op hebt. Daarna krijgt u een mail bij welke bank u eventueel geld op kunt vragen. Dat opvragen moet u vervolgens wel zelf gaan doen. Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars heeft al jaren een vergelijkbaar loket voor slapende verzekeringspolissen en lijfrentes. Alle informatie staat op: www.vanatotzekerheid.nl