Uitvaart vragen

  • Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Wanneer een familie voor de eerste keer een uitvaart moet regelen zijn altijd veel vragen. Wat is noodzakelijk en wat zijn juist zaken waar u zelf over mag beslissen? Lees de veelgestelde vragen. Zit u vraag er niet bij stel hem ons gerust.

De meeste mensen overlijden in bed. Als men kon kiezen, kiest men voor thuis sterven. Helaas is de praktijk toch anders. De meeste mensen overlijden uiteindelijk in het ziekenhuis of in een hospice. Dit heeft meerdere redenen, bijvoorbeeld omdat thuis niet altijd voldoende zorg kan worden opgetrommeld. Of omdat de woonsituatie niet is berekend op voorzieningen zoals een aangepast bed. Uiteraard speelt de lichamelijke conditie ook een rol, waardoor specialistische zorg noodzakelijk is.

Na de crematie verblijft de asbus gedurende één maand in het crematorium. Dit is per wet bepaald en om een tweetal redenen. Enerzijds in verband met eventueel onderzoek naar de doodsoorzaak van de overledene. Anderzijds om de nabestanden de gelegenheid te geven in alle rust na te denken over de asbestemming. Daarna neemt het crematorium zelf contact op met de nabestaande die de crematie heeft laten uitvoeren. Deze is dus automatisch eigenaar van de as en mag ook bepalen wat er met de as gebeurt. De eigenaar van de as ontvangt van het crematorium, per post uitgebreide documentatie over de mogelijke asbestemmingen. Vervolgens wordt er telefonisch een ophaal afspraak of een verstrooi afspraak gemaakt. Wanneer de as niet verstrooid wordt op het terrein van het crematorium maar op een zelf gekozen plek, vraag dan om een verstrooikoker in plaats van een asbus.

Een spaanplaat uitvaartkist is absoluut geen duurzame keuze. Spaanplaat bevat een hoeveelheid formaldehyde, een kankerverwekkende stof. Werken met deze chemische stof is slecht voor de gezondheid en bovendien heeft het meerdere nare eigenschappen. Het vertraagt het ontbindingsproces bij een begraving. Recent onderzoek heeft inmiddels ook uitgewezen dat er meer gas nodig is bij een crematie met een spaanplaat uitvaartkist dan met een massief houten uitvaartkist. Met andere woorden, het heeft niet de toekomst. Gelukkig zijn er genoeg betaalbare alternatieven die wel een verantwoorde keuze zijn. Passend Afscheid werkt al jaren met massieve populieren uitvaartkisten.

Haren en nagels groeien niet door na overlijden. Voor het groeien is bloed en zuurstof nodig. Na overlijden is er geen bloedcirculatie meer omdat het hart, een spier die het bloed door het lichaam pompt, niet meer werkt. Ook stolt het bloed niet meer. Door een optische illusie lijkt het soms wel alsof haren en nagels langer zijn geworden. Dit komt doordat de huid indroogt waardoor de haartjes verder boven het huidoppervlak steken.

‘De politie gaf ons het advies niet meer te gaan kijken.’ Helaas wordt dit advies nog te vaak gegeven. Zo’n tien jaar geleden was deze procedure standaard. Gelukkig beseft men nu dat fysiek afscheid nemen heel belangrijk is voor het rouwproces. Nabestaanden die hun dierbaren nooit meer hebben gezien na bijvoorbeeld een ernstig ongeluk, hebben vaak jaren later hier nog last van. Bijvoorbeeld twijfels of het echt waar is en soms, tegen beter weten in, blijven hopen dat iemand terugkomt. Passend Afscheid zal altijd op zoek gaan naar een mogelijkheid om toch fysiek afscheid te kunnen nemen.

Een mooie gedachte zou u denken. Puur vanuit milieu-oogpunt is de keuze voor een natuurbegraafplaats niet logisch. De mens is te vervuild. Het komt er op neer dat de mens zelf een ophoping van slechte stoffen is. Deze stoffen komen in het bos terecht en de dieren nemen die in zich op. Wormen eten grond, muizen eten weer wormen en muizen worden weer gegeten door uilen. Uilen kunnen daardoor helaas ernstige nierschade oplopen. Begraven in de natuur spreekt mensen aan vanwege de natuurlijke omgeving, grenzend aan bossen, akkers en velden.

Ja en nee. Het invoeren van de uitvaartkist gaat automatisch, maar u mag er wel bij zijn en op de knop drukken. Het gebeurt steeds vaker dat mensen erbij willen zijn. Verwacht er niet teveel van, want de verbranding zelf is namelijk een vuurzee. Over mee gaan naar de ovenruimte zijn de meningen sterk verdeeld. Ondanks dat het een handeling is helemaal aan het einde van het afscheid, moet deze beslissing meteen na melding van overlijden gemaakt worden. En dit heeft te maken met de keuze van crematorium. Bijvoorbeeld bij De Nieuwe Ooster en bij De Nieuwe Noorder kan het meegaan naar de ovenruimte alleen bij de eerste dienst van de dag. Dit heeft te maken met de oventemperatuur. Na de eerste crematie van de dag is de oven op zo’n hoge temperatuur dat meegaan naar de ovenruimte niet meer mogelijk is. Bij het nieuwe crematorium op Zorgvlied kan wel gedurende de hele dag nabestaanden mee naar de ovenruimte, deze ruimte is er speciaal voor ontworpen.

Sommige mensen spreken hun wens uit om begraven te worden op eigen terrein. Helaas is dit voor maar heel weinig mensen weggelegd omdat hier hele hoge eisen aan gesteld worden. U legt als het ware een bijzondere begraafplaats aan. Deze aanvraag gaat altijd via de gemeente en dit is een langdurige procedure. Passend Afscheid adviseert vooraf de haalbaarheid hiervan te checken en op tijd deze procedure bij de gemeente op te starten.
Eens in zoveel tijd lezen wij in de krant een sappig verhaal over een nabestaande die zijn dierbare in zijn/haar eigen tuin heeft begraven. Zoals in De Telegraaf van 21 oktober 2016 waar te lezen valt dat een meneer uit Brunssum zijn vrouw heeft begraven in zijn eigen tuin. Hier was (nog) geen vergunning voor verleent. De gemeente heeft de vergunning achteraf wel verleend. En nu wordt er een beeld geschept dat iedereen die zijn dierbare in zijn eigen tuin heeft begraven, deze hier mag laten liggen en hier alsnog een vergunning voor krijgt van de gemeente. Dit ligt toch wat genuanceerder. Het terrein dat enkele hectaren groot is, komt wat betreft de bestaande regelgeving in aanmerking voor een bijzondere begraafplaats. Bovendien was de insteek van deze meneer om het volgens de wettelijke regelgeving te doen, helaas kwam het overlijden onverwachts snel. De gemeente wist niet hoe te handelen in deze bijzondere situatie en gaf maar geen reactie. Pas toen besloot meneer het heft in eigen hand te nemen.

Het is een misverstand om te denken dat de Rigor mortis (lijkstijfheid) gelijk na overlijden optreed. Ieder mens is uniek en zal dus ook op zijn eigen manier reageren. Normaal gesproken zal na ongeveer 1 tot 4 uur na het overlijden lijkstijfheid optreden. Voor nabestaande die aanwezig willen zijn bij de laatste verzorging is het dus prettig om binnen deze tijd met de verzorging te beginnen. Omdat het lichaam dan ook nog niet zo koud aanvoelt en soepel is. Rigor mortis treedt als eerste op in de armen, de benen en het hoofd. Door chemische processen worden de verslapte spieren stijf. Acht uur na het overlijden is deze zogenaamde lijkstijfheid volledig. Dit is niet blijvend, want na 48 uur neemt deze weer af als gevolg van diverse afbraakprocessen in het lichaam. Als sprake is van overlijden door of tijdens een lichamelijke stresssituatie (zoals een hartaanval tijdens het hardlopen) zal rigor mortis spoediger intreden dan als het lichaam voor overlijden in rusttoestand was.

Dit heeft te maken met eventuele aanwezige metalen grepen. Wanneer er metalen handvatten aan een uitvaartkist zitten, worden deze bij een crematie er van te voren afgehaald. Omdat deze grepen gedemonteerd dienen te worden zonder dat de kist open gaat, hebben deze grepen een andere en ook duurder montageprincipe. Passend Afscheid wil u erop wijzen dat deze verwijderde grepen die in principe natuurlijk nog goed zijn, nooit worden geretourneerd naar de leverancier of Passend Afscheid. Deze grepen worden samen met andere metalen overgedragen aan een gespecialiseerd bedrijf die alles omsmelt en de opbrengst hiervan doneert aan het Dr. C.J. Vaillant Fonds.