• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Ik wil mijn lichaam terug geven aan de natuur. Kan dat?

Een mooie gedachte zou u denken. Puur vanuit milieu-oogpunt is de keuze voor een natuurbegraafplaats niet logisch. De mens is te vervuild. Het komt er op neer dat de mens zelf een ophoping van slechte stoffen is. Deze stoffen komen in het bos terecht en de dieren nemen die in zich op. Wormen eten grond, muizen eten weer wormen en muizen worden weer gegeten door uilen. Uilen kunnen daardoor helaas ernstige nierschade oplopen. Begraven in de natuur spreekt mensen aan vanwege de natuurlijke omgeving, grenzend aan bossen, akkers en velden.