• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Ik wil op mijn eigen erf begraven worden, kan dat?

Sommige mensen spreken hun wens uit om begraven te worden op eigen terrein. Helaas is dit voor maar heel weinig mensen weggelegd omdat hier hele hoge eisen aan gesteld worden. U legt als het ware een bijzondere begraafplaats aan. Deze aanvraag gaat altijd via de gemeente en dit is een langdurige procedure. Passend Afscheid adviseert vooraf de haalbaarheid hiervan te checken en op tijd deze procedure bij de gemeente op te starten.
Eens in zoveel tijd lezen wij in de krant een sappig verhaal over een nabestaande die zijn dierbare in zijn/haar eigen tuin heeft begraven. Zoals in De Telegraaf van 21 oktober 2016 waar te lezen valt dat een meneer uit Brunssum zijn vrouw heeft begraven in zijn eigen tuin. Hier was (nog) geen vergunning voor verleent. De gemeente heeft de vergunning achteraf wel verleend. En nu wordt er een beeld geschept dat iedereen die zijn dierbare in zijn eigen tuin heeft begraven, deze hier mag laten liggen en hier alsnog een vergunning voor krijgt van de gemeente. Dit ligt toch wat genuanceerder. Het terrein dat enkele hectaren groot is, komt wat betreft de bestaande regelgeving in aanmerking voor een bijzondere begraafplaats. Bovendien was de insteek van deze meneer om het volgens de wettelijke regelgeving te doen, helaas kwam het overlijden onverwachts snel. De gemeente wist niet hoe te handelen in deze bijzondere situatie en gaf maar geen reactie. Pas toen besloot meneer het heft in eigen hand te nemen.