• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging
Twee handen met daartussen een kwast geklemd op een rode trui van een man in een uitvaartkist.

Mag je persoonlijke dingen meegeven in de kist?

Niet alle persoonlijke voorwerpen zijn geschikt om mee te geven. Een mobieltje zal ontploffen in de oven en om die reden wordt een pacemaker ook door Michèle uit het lichaam verwijderd. Geef dus voorwerpen mee die gemaakt zijn van natuurlijke materialen. De gevolgen van verkeerde voorwerpen meegeven bij een crematie kunnen groot zijn. Onschuldige zaken als een achter glas ingelijste foto of zelfs een zakje zand mogen absoluut niet. Glas en zand (een groot bestandsdeel van glas) zal gaan smelten en zich dan vasthechten aan de vloer van de oven. Als de ovennist na de crematie die oneffenheid weg wil halen beschadigt dit de ovenvloer.