• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Van wie is de as en wanneer mag ik het ophalen?

Na de crematie verblijft de asbus gedurende één maand in het crematorium. Dit is per wet bepaald en om een tweetal redenen. Enerzijds in verband met eventueel onderzoek naar de doodsoorzaak van de overledene. Anderzijds om de nabestanden de gelegenheid te geven in alle rust na te denken over de asbestemming. Daarna neemt het crematorium zelf contact op met de nabestaande die de crematie heeft laten uitvoeren. Deze is dus automatisch eigenaar van de as en mag ook bepalen wat er met de as gebeurt. De eigenaar van de as ontvangt van het crematorium, per post uitgebreide documentatie over de mogelijke asbestemmingen. Vervolgens wordt er telefonisch een ophaal afspraak of een verstrooi afspraak gemaakt. Wanneer de as niet verstrooid wordt op het terrein van het crematorium maar op een zelf gekozen plek, vraag dan om een verstrooikoker in plaats van een asbus.