• Persoonlijke uitvaart
  • Transparante begroting
  • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
  • 24/7 bereikbaar
  • Volledige ontzorging

Waarom is een kist voor crematie duurder?

Dit heeft te maken met eventuele aanwezige metalen grepen. Wanneer er metalen handvatten aan een uitvaartkist zitten, worden deze bij een crematie er van te voren afgehaald. Omdat deze grepen gedemonteerd dienen te worden zonder dat de kist open gaat, hebben deze grepen een andere en ook duurder montageprincipe. Passend Afscheid wil u erop wijzen dat deze verwijderde grepen die in principe natuurlijk nog goed zijn, nooit worden geretourneerd naar de leverancier of Passend Afscheid. Deze grepen worden samen met andere metalen overgedragen aan een gespecialiseerd bedrijf die alles omsmelt en de opbrengst hiervan doneert aan het Dr. C.J. Vaillant Fonds.