Uitvaartverzekering

 • Persoonlijke uitvaart
 • Transparante begroting
 • Wij innen alle uitvaartverzekeringen
 • 24/7 bereikbaar
 • Volledige ontzorging

De uitvaartverzekering nooit direct bellen

Stel, u huis staat in brand! Belt u dan uw opstalverzekeraar of de brandweer? De brandweer natuurlijk. Bij een overlijden is het precies hetzelfde, u belt ook eerst de uitvaartverzorger. Pas wanneer Passend Afscheid aangifte heeft gedaan bij de gemeente, kan met de verkregen akte van overlijden de melding bij de uitvaartverzekering worden gedaan.

Is er een uitvaartverzekering van bijvoorbeeld:

 • PC
 • Dela
 • Yarden
 • Monuta
 • Nivo
 • Nuvema
 • Axent

Dan kan Passend Afscheid de uitvaart verzorgen.

Bos met rozen

De grootste misverstanden over de uitvaartverzekering:

 1. Dat alles geregeld is omdat u een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Pas na het overlijden kan er een afscheid georganiseerd worden.
 2. Dat de uitvaartverzekering kostendekkend is. Juist voor de bijkomende wensen moet u extra veel betalen. U kunt deze niet bij een ander afnemen.
 3. Dat u direct het op de polis vermelde telefoonnummer moet bellen. De financiële afwikkeling wordt niet in gang gezet maar u verplicht zich wel om samen te werken met een bepaalde uitvaartonderneming.
 4. Dat een in-natura-uitvaartverzekering letterlijk diensten uitkeert. Het komt zelfs vaak voor dat verzekeraars laten bijbetalen vanwege onderverzekering.
 5. Dat u niet onder de verplichting van de in-natura-uitvaartverzekering uit kunt komen. Als u de polis pas na de uitvaart ‘vindt’ kunt u gewoon de waarde laten uitkeren.

Er zijn grofweg twee soorten uitvaartpolissen:

 • De kapitaalverzekering – Na overlijden van de verzekerde keert de verzekering het bedrag uit waarvoor diegene verzekerd was. Met het geld dat gemiddeld zo’n zes weken na de uitvaart wordt uitgekeerd kunnen de nabestaanden de uitvaart bekostigen. Zij zijn dus vrij om zelf te beslissen welke uitvaartondernemer de uitvaart mag verzorgen.
 • In natura verzekering – De verzekerde is voor een aantal diensten voor de uitvaart verzekerd. Meestal is er sprake van een standaardpakket. In de pakketomschrijving staat vermeld wat de diensten precies inhouden. Voor bijkomende wensen betaald u meer. De natura-verzekeraar heeft afspraken gemaakt met uitvaartondernemingen in diverse plaatsen in de regio.

Natura uitvaartverzekering laten uitbetalen

De nabestaanden zijn echter nooit verplicht om een uitvaartonderneming te kiezen waarmee de verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Voor elke dienst staat er een bepaald bedrag tegenover. U kunt er dus voor kiezen om het bedrag over te laten maken aan de de uitvaartonderneming van uw keuze. Misschien dat u een klein bedrag moet bijbetalen maar dan krijgt u wel wat u zocht.

Oude uitvaartpolissen

Dit zijn vaak polissen van verzekeringsmaatschappijen die niet meer bestaan maar zijn opgegaan in andere verzekeringsmaatschappijen. U kunt de originele polissen, met een kopie van de Akte van Overlijden, naar de huidige verzekeringsmaatschappij opsturen. Het is verstandig om kopieën te maken van de originele polissen en de verzonden brieven. Passend Afscheid kan altijd achterhalen welke maatschappij de polissen heeft overgenomen.